Skip to main content
  • RegMed XB start nieuwe moonshot voor hart- en vaatziekten
PUBLISHED
06 Feb 2019

SHARE THIS

RegMed XB start nieuwe moonshot voor hart- en vaatziekten

RegMed XB start nieuwe moonshot voor hart- en vaatziekten

RegMed XB organiseert op 6 en 7 februari haar jaarlijkse bijeenkomst met talloze lezingen en workshops. Speciale aandacht is er voor een nieuwe moonshot met het doel om stapsgewijs nieuwe therapieën te ontwikkelen voor hart- en vaatziekten. Dit onderzoek wordt gefinancierd in samenwerking met de Hartstichting en LSH/Health Holland en is opgestart naast de al bestaande drie moonshots voor nierfalen, artrose en diabetes type 1.

Focus op de patiënt

Op de tweede dag is er een bijzonder deelprogramma waarin patiënten met chronische ziekten zijn uitgenodigd om kennis op te doen over de mogelijkheden die regeneratieve geneeskunde biedt om deze aandoeningen te (helpen) genezen. Ze worden bijgepraat over de laatste stand van zaken en krijgen de gelegenheid om mee te denken over de manier waarop patiënten worden betrokken bij de verschillende onderzoeken.

Moonshot hart-en vaatziekten

Het onderzoek van de nieuwe moonshot omvat onder meer een methode om het hart buiten het lichaam (veel) langer intact te houden door het doorlopend met een kunstmatige bloedachtige vloeistof te spoelen. De ambitie in het eerste jaar van het onderzoek is om het hart met die vloeistof 24 uur in leven te kunnen houden waar dat nu maar 4 tot 6 uur kan door het met ijs te koelen. De RegMed XB onderzoekers van het UMCU, de TUe, en de UM willen hiermee op korte termijn het harttransplantatieprogramma verbeteren en op langere termijn technieken ontwikkelen om een hart buiten het lichaam te herstellen en daarna terug te plaatsen bij een patiënt.

Schaalvergroting en valorisatie

De ambities van het RegMed XB programma zijn groot. Omdat chronische ziekten over de hele wereld voorkomen, zal er op termijn een hecht nieuw industrieel complex nodig zijn om de nieuwe technieken op grote schaal te kunnen produceren. Op 5 november 2018 zetten Nederland en Vlaanderen al een stap in deze richting door een Memorandum van overeenstemming te ondertekenen dat de ontwikkeling van een industrieel platform voor regeneratieve geneeskunde ondersteunt. Het doel van zo'n platform is de fabricage van grote hoeveelheden complexe weefsels en technieken met een verwaarloosbare foutmarge tegen lage kosten, zodat uiteindelijk zoveel mogelijk patiënten er van kunnen profiteren. RegMed XB directeur prof. Marianne van der Steen:

'Om dit te bereiken is het van belang dat we nu al werken aan wat ik een bedrijfsmatig ecosysteem noem. RegMed XB is denk ik een goed voorbeeld van hoe we met nieuwe, groeiende start-ups en gevestigde bedrijven gericht kunnen samenwerken en bouwen aan dit ecosysteem. Ook dit is een belangrijk thema op onze Annual Meeting.'

Have something to share?

Now you can contribute to keep our news section fresh and up-to date with relevant events and grants, research results and high impact publications related to REGMED XB’ Moonshots. Contributions can be sent to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Please submit the text in English and include a short title. We are looking forward to your input!