Skip to main content

Minder proefdierharten nodig voor onderzoek door inzet slachtafval

  • Intro: Onderzoekers tonen voor het eerst aan dat een slachthuishart een geschikt alternatief kan zijn voor het lab-dierenhart in ex-situ hartperfusiestudies. Dit een belangrijke stap voorwaarts in het terugdringen van het aantal proefdieren bij hartonderzoek.

Slachthuishart als alternatief voor een LAB-hart

Het hart van een slachthuisvarken is anders dan het hart van een proefdier. Ook de manier waarop het hart verkregen wordt (en de staat waarin het hart vervolgens arriveert voordat het in de perfusiemachine geplaatst wordt) verschilt. 

De onderzoekers (Selma E. Kaffka genaamd Dengler, Mudit Mishra, Sjoerd van Tuijl, Saskia C.A. de Jager, Joost PG Sluijter, Pieter A. Doevendans and Niels P. van der Kaaij) hebben (met behulp van het PhysioHeart platform van Regmed XB partner LifeTec Group) ontdekt, dat een slachthuishart een geschikt alternatief kan zijn voor een proefdierhart.

Doordat we nu weten dat we het slachthuishart kunnen gebruiken, hebben we minder noodzaak tot het gebruik van proefdieren. Hierdoor kunnen we sneller en goedkoper stappen voorwaarts maken binnen de cardiovasculaire Moonshot op weg naar het herstellen en genezen van het hart.”

Selma Kaffka genaamd Dengler

Over hartperfusie-onderzoek

Het PhysioHeart platform van Lifetec Group bootst de omstandigheden van het menselijk lichaam na. Als een hart daarin wordt geplaatst, kan het in leven gehouden worden en kunnen er experimenten gedaan worden om de fysiologie en biologie nog beter te begrijpen. Zo kan er bijvoorbeeld gekeken worden hoe het hart reageert op bepaalde medicijnen.

Deze experimenten zijn een fundamenteel onderdeel in het regeneratieve onderzoek naar het herstellen en genezen van een hart.

Van care naar cure voor hartpatiënten

De cardiovasculaire Moonshot van RegMed XB heeft als doel om een hart te kunnen herstellen en genezen. De weg daarnaartoe bestaat uit veel onderzoek en experimenten. De recente publicatie waarin het slachthuis varkenshart gevalideerd is voor hartperfusie-onderzoek is hierbij een belangrijke mijlpaal.

Meer informatie:

> Validation of the slaughterhouse porcine heart model for ex-situ heart perfusion studies (SAGE-journals)
> Cardiovascular Moonshot
> First beating heart experiments outside the body
> Primeur: eerste hartoperatie uitgevoerd buiten het lichaam (AD)

Afbeelding: PhysioHeart Platform LifeTec Group

Have something to share?

Now you can contribute to keep our news section fresh and up-to date with relevant events and grants, research results and high impact publications related to REGMED XB’ Moonshots. Contributions can be sent to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Please submit the text in English and include a short title. We are looking forward to your input!