• RegMed XB

  Vacancies

PUBLISHED
13 Mar 2023

SHARE THIS

Leden van de Raad van Toezicht RegMed XB

RegMed XB is op zoek naar twee toezichthouders in verband met de afloop van de zittingstermijn van twee leden van de Raad van Toezicht (RvT).

Over RegMed XB
Regenerative Medicine Crossing Borders (RegMed XB) is een patiënt-gedreven publiek-private samenwerking die zich toelegt op het tot stand brengen van betaalbare regeneratieve geneeskunde oplossingen voor patiënten met chronische aandoeningen. Regeneratieve geneeskunde richt zich op het herstellen van schade aan cellen, weefsels en organen waardoor chronische ziekten kunnen worden voorkomen of genezen. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van stamcellen, mini-organen, weefsels en slimme (bio)materialen. RegMed XB verbindt topclusters op het gebied van regeneratieve geneeskunde in verschillende regio’s in Nederland (Leiden, Eindhoven, Utrecht en Maastricht), en Vlaanderen (Leuven). Het ambitieuze onderzoek van RegMed XB richt zich momenteel op het genezen van type 1 diabetes, nierfalen, osteoartritis en hart- en vaatziekten. RegMed XB is zich aan het ontwikkelen tot een leidend Europees instituut voor regeneratieve geneeskunde (RG) door de vertaalslag te maken van research naar behandeling (translationeel werken). Hierdoor kunnen betaalbare oplossingen naar de markt gebracht worden en bijpassende economische activiteiten zich ontplooien. Tot nu toe is er meer dan 88 miljoen € geïnvesteerd in RegMed XB, onder meer door een grote bijdrage uit het Nationale Groeifonds van 56 miljoen € voor de bouw van de Nationale Pilotfabriek voor Regeneratieve Geneeskunde.

Waar ligt de uitdaging?
De opgave voor de komende jaren is om het translationeel werken krachtig door te ontwikkelen. Daarnaast wil RegMed XB zich verbreden, zowel met partnerships in binnen- en buitenland alsook het beschikbaar stellen van kennis en inzicht over translationeel doelgericht werken binnen de regeneratieve geneeskunde in Nederland en Vlaanderen.

Opdracht van de Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van de bevoegdheden van de algemeen directeur van RegMed XB. Daarbij staat voor de RvT het belang van het ontwikkelen en beschikbaar maken van regeneratieve behandelingen voor patiënten alsmede het verder uitbouwen van het ecosysteem met bijbehorende economische activiteit voorop. Samen met de partners van RegMed XB wordt invulling gegeven aan dit streven.
De actieve RvT is onder meer belast met het goedkeuren van het jaarplan, de begroting, de jaarrekening en het bestuursverslag. De RvT wijst een accountant aan die financieel verslag uitbrengt aan de raad. Daarnaast adviseert de RvT de algemeen directeur over voorkomende actuele aangelegenheden.

De RvT is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de algemeen directeur, en welke andere belanghebbende dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Daarbij is het ook belangrijk dat de leden kennis en expertise meebrengen vanuit diverse achtergronden. Er wordt gestreefd naar een evenwichtige samenstelling waarbij leden expertise hebben op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, valorisatie en business development, verzekeringsstelsel, patiënten belang, cross-border samenwerking en het politieke veld.

De expertise behoefte van de RvT voor de twee nieuwe leden:

 • Voorzitter, een gewaardeerd en gerespecteerd bestuurder met brede ervaring en een relevant netwerk in de academisch veld, een sterk verbindende persoon met affiniteit voor regeneratieve geneeskunde en met oog voor commerciële ontwikkeling.
 • Lid, met diepe kennis van en een relevant netwerk in het politieke veld, met name op het gebied van economische zaken en volksgezondheid, met natuurlijk autoriteit.

De Raad van Toezicht van RegMed XB telt zes leden die voor de duur van drie jaar worden benoemd met eenmalig de mogelijkheid tot herbenoeming voor maximaal dezelfde periode.

De sluitingsdatum voor deze vacatures is 3 april 2023. Mocht u interesse hebben dan kunt u contact opnemen met Bernard Mulder, algemeen directeur van RegMed XB via het emailadres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Diabetes FondsDiabetes Fonds
 • Leids Universitair Medisch CentrumLeids Universitair Medisch Centrum
 • Provincie UtrechtProvincie Utrecht
 • RijksoverheidRijksoverheid
 • Health HollandHealth Holland
 • Maastricht UMC+Maastricht UMC+
 • Provincie LimburgProvincie Limburg
 • TU/eTU/e
 • NierstichtingNierstichting
 • Provincie Noord-BrabantProvincie Noord-Brabant
 • Universiteit LeidenUniversiteit Leiden
 • LeidenLeiden
 • Stichting DONStichting DON
 • ReumaNederlandReumaNederland
 • Maastricht UniversityMaastricht University
 • UMC UtrechtUMC Utrecht
 • Utrecht UniversityUtrecht University
 • KU LeuvenKU Leuven
 • VIBVIB
 • HartstichtingHartstichting
 • 300Microns300Microns
 • Access2boneAccess2bone
 • Chemelot InSciTeChemelot InSciTe
 • Cyto smartCyto smart
 • Dutch CardioVascular AllianceDutch CardioVascular Alliance
 • Flanders State of the ArtFlanders State of the Art
 • FUJIFILMFUJIFILM
 • GalápagosGalápagos
 • HCM MedicalHCM Medical
 • Kuros BiosciencesKuros Biosciences
 • LifeTec GroupLifeTec Group
 • MateriomicsMateriomics
 • MimetasMimetas
 • Ministerie van Economische Zaken en KlimaatMinisterie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Onderwijs Cultuur en WetenschapMinisterie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • NcardiaNcardia
 • Nestegg BiotechNestegg Biotech
 • NTrans TechnologiesNTrans Technologies
 • Ostheo PharmaOstheo Pharma
 • Provincie Zuid-HollandProvincie Zuid-Holland
 • ScinusScinus
 • Starfish InnovationsStarfish Innovations
 • StentitStentit
 • SupraPolixSupraPolix
 • veldlaserveldlaser
 • VisualsonicsVisualsonics
 • XeltisXeltis

Information for

Contact information

 • Stichting REGMED XB
 • Minderbroedersberg 4-6, 6211 LK  Maastricht
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Connect with us

Copyright © 2021 RegMed XB. All rights reserved
Realisation & design by Joomlapartner